BENEFIT HUKUK OFİSİ Bünyesinde Ticaret Hukuku Alanında;

Danışmanlığı yapılan ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir. Bunların dışında özellikle sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda hizmetler verilmektedir.


    BENEFIT HUKUK OFİSİ Bünyesinde Şirketler Hukuku Alanında İse;

Şirketlere, yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye’deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapılmaktadır.

Verilen hizmetler, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.


Hukuk Büromuz nezdinde yapılan sözleşmelere örnek olarak;

 • Hissedarlık Sözleşmesi
 • Distribütörlük Sözleşmesi
 • Joint ventures
 • Franchising Sözleşmesi
 • Satım Sözleşmesi
 • Mal Alım Sözleşmesi
 • Acente Sözleşmesi
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • İş Akitleri
 • Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri verilebilir.

Büromuz nezdinde şirketler hukuku alanında verilen hizmetler ise;

 • Yerli ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • Haksız rekabetin önlenmesi, Tüketicinin Korunması
 • Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması
 • Sermaye Piyasası
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • Sermeye Arttırımları ve İndirimleri
 • Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence)
 • Şirket birleşme ve devralmaları