Asgari Ücret Belirlemesi Ve Mücbir Sebep

2016 yılı asgari ücretinin beklenenden daha fazla belirlenmesi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda yapılan başvuruya ilişkin Kurum görüşü;

2016-yılı-asgari-ücret-düzenlemesi-ile-mücbir-sebep-arasındaki-ilişki

Yorum yazın