Mücbir Sebep Başvuruları & Genel Bilgiler

Sözleşme sürecinde karşılaşılan mücbir sebepler sözleşme konusu edimin ifasını imkânsız hale getirebilmekte ya da edimin zamanında ifa edilmesini engelleyebilmektedir. Ancak yüklenicilerin zamanında mevzuata uygun işlemleri yapmaması ihalelerden yasaklama ve kesin teminatın gelir kaydedilmesi gibi yaptırımlarla karşılaşılmasına neden olmaktadır.

Kamu ihale sözleşmelerin uygulanması sürecinde ortaya çıkan mücbir sebepler, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinde düzenlenmiştir.

4735 Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “mücbir sebep” olarak kabul edilen haller beş bent halinde düzenlenmiştir.

Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık ve kısmi veya genel seferberlik ilanı dışındaki durumlar da, sözleşme konusu taahhüdün yerine getirilmesini engelleyebilmektedir. 4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin de sözleşmelerin uygulanması sürecinde mücbir sebep olarak kabul edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Kamu İhale Kurumu sözleşmelerin uygulanması sürecinde ortaya çıkan ve yükleniciler tarafından yapılan başvurular çerçevesinde mücbir sebep hallerine karar vermektedir.

Başvurunun zamanında yapılması ve doğru belgelerle başvuru Kamu İhale Kurulu kararı bakımından önem taşımaktadır. Benefit Hukuk Bürosu, deneyimli kadrosu ile mücbir sebep başvurularınızda hukuki destek sunmaktadır.

PDF indir : KAMU-İHALELERİ-VE-MÜCBİR-SEBEP

Yorum yazın