Mücbir Sebep Başvuruları & Genel Bilgiler

Sözleşme sürecinde karşılaşılan mücbir sebepler sözleşme konusu edimin ifasını imkânsız hale getirebilmekte ya da edimin zamanında ifa edilmesini engelleyebilmektedir. Ancak yüklenicilerin zamanında mevzuata uygun işlemleri yapmaması ihalelerden yasaklama ve kesin teminatın gelir kaydedilmesi gibi yaptırımlarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Kamu ihale sözleşmelerin uygulanması
Daha Fazla

Asgari Ücret Belirlemesi Ve Mücbir Sebep

2016 yılı asgari ücretinin beklenenden daha fazla belirlenmesi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda yapılan başvuruya ilişkin Kurum görüşü; 2016-yılı-asgari-ücret-düzenlemesi-ile-mücbir-sebep-arasındaki-ilişki