BENEFIT HUKUK OFİSİ Bünyesinde İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında;

  • Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, genel tatil günü çalışması, asgari geçim indirimi, dini ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalardan doğan alacak davaları,
  • İşe iade davaları,
  • Hizmet tespiti davaları,
  • Meslek hastalığı ve iş kazaları ile ilgili davalar,
  • Rücuen tazminat davaları,
  • Prim alacaklarına ilişkin davalar,
  • İlave tediye ve ikramiye alacaklarından kaynaklanan davalar,
  • Kötü niyet ve sendikal tazminata ilişkin davalar ile ilgili olarak gerek işçi gerekse işveren tarafı olarak dava takibi ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.