Benefit Hukuk Ofisi bünyesindeki avukatların uzmanlık alanlarından birisi de “İcra Ve İflas Hukuku”dur. Hukuk büromuzun bu alanda;

 1. İlamlı, İlamsız ve Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takipler,
 2.  İflas Takipleri ve İflas Hukukundan Kaynaklı Davalar,
 3. İtirazın İptali Davaları,
 4. İtirazın Kaldırılması Davaları,
 5. Menfi Tespit ve İstirdat Davaları,
 6. İstihkak Davaları,
 7. Tasarrufun İptali Davaları,
 8. Sıra Cetveline İtiraz Davaları,
 9. Kıymet Takdirine İtiraz Davaları,
 10. İhalenin Feshi Davaları,
 11. İcra ve İflas Kanununda Düzenlenen Suçlarından Kaynaklanan Davalar, 
 12. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir İle İlgili İşlemler konularında çalışmaları bulunmaktadır.